20 juni 2023
Geplaatst door TeamVillaparkEikelenburgh

Bij nieuwbouw bouwen we duurzaam en voor de toekomst. En daar valt ons klimaat ook onder. Bij de ontwikkelingen van onze wijken en nieuwbouwwoningen passen we daarom klimaatadaptie toe. Klimaatadaptatie is de mate waarin we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Dit is nodig, omdat verandering van het klimaat zorgt voor een aantal problemen in de huidige samenleving. Harde regenbuien zorgen voor overstromingen, bebouwde omgevingen houden warmte vast en hittegolven zorgen voor uitdroging van de natuur.

 

Nu al ondervinden inwoners van grote steden het ‘stedelijke hitte-eiland effect’, of hittestress. Door verharde oppervlakten – zoals asfalt, beton en bebouwing- kan het in stedelijke gebieden tot wel 6 graden Celsius hoger zijn dan in onbebouwde gebieden. De oplopende warmte in steden heeft gevolgen voor de leefbaarheid en de gezondheid van de inwoners.

In de stad is weinig ruimte voor klimaatadaptatie (zoals weiland en grote rivieren). Toch kunnen wij bij onze binnenstedelijke nieuwbouwontwikkeling wel veel doen. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van begroeide gevels, groene daken en beplanting in de tuin in plaats van bestrating. Beplanting zorgt voor het tegengaan van hittestress en zorgt voor een toename in biodiversiteit van dieren, zoals insecten. Daarnaast neemt groen ook beter water op dan stenen, waardoor minder snel wateroverlast en schade ontstaat.

Bekijk hier de interactieve infographic